Логістика

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування у студентів систематизованого комплексу знань та набуття практичних навичок про принципи, форми та методи управління матеріальними та супроводжуючими їх потоками з урахуванням особливостей вітчизняної економіки.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- концептуальні знання щодо завдань, напрямків та функцій логістики в ринкових умовах;

- знання теоретико-методичних основ організації та ведення логістичної діяльності суб’єктів господарювання;

- навички формувати ефективну логістичну діяльність підприємства; теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, опрацьовувати основні пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

- уміння якісно аналізувати логістичну діяльність підприємства, його організаційні структури та відділи управління логістичними процесами;

- уміння прогнозувати матеріальний потік на основі динамічних рядів та визначати основні показники функціональних сфер логістичної системи;

- уміння вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у сфері логістичних систем;

- навички визначати потужність матеріального потоку та його інтенсивність;

навички виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів;

навички визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини та матеріалів,  а також автомобілів для перевезення вантажу;

-  навички проводити розрахунки основних показників складу та транспортної логістики;

-  навички виконувати аналіз постачальників підприємства за допомогою ABC- та XYZ-аналізу;

-  навички розробляти стратегії у сфері логістики;

навички визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою нормативного методу;

-  навички організовувати транспортно-складський матеріальний потік, розробляти маршрути руху транспортних засобів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.