Маркетинг послуг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – навчання студентів теоретичним і практичним ринково орієнтованим підходам, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага – послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу послуг на підприємстві;

- вміння  досліджувати ринок послуг і аналізувати результати дослідження, виявляти існуючий і потенційний попит споживачів на послуги);

- вміння створювати і підтримувати відповідно до очікувань споживачів середовища обслуговування;

- навички задовольняти потреби контактних працівників, що сприяє поліпшенню якості обслуговування клієнтів компанії;

- навички організовувати науково-дослідну діяльність по створенню і виробництву послуг-новинок;

- вміння оптимізувати асортиментний ряд послуг і системи їх розподілу,     розроблювати цінову політику;

- вміння формувати попит на послуги і стимулювати збут за допомогою засобів комунікаційної політики.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.