Маркетинг промислового підприємства

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – Метою курсу є поглиблення знань студентів з маркетингу, залежно від видів вироблюваної продукції галузей промисловості, де вони застосовуються.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання, що теоретико-методологічні, правові і практичні основи створення маркетингових підрозділів промислового підприємства залежно від різновидів маркетингової продукції та сукупності цілей, що мають бути досягнуті в результаті їх функціонування;

- вміння розробити короткострокову, середньострокову, довгострокову маркетингові стратегії промислового підприємства;

- вміння обрати оптимальну структуру маркетингових служб підприємств-виробників різних видів продукції (товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, товарів одиничного виробництва);

- вміння розробити планово-функціональну модель роботи маркетингових служб промислового підприємства;

- вміння запропонувати ідеї створення нових видів вироблюваної продукції;

вміння провести оцінку економічної ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства;

вміння створити карту рейтингу постачальників; розрахувати виробничий запас; обрати форму постачання матеріальних ресурсів;

- вміння провести ревізію окремого структурного маркетингового підрозділу та маркетингової служби в цілому.

Регламент

Провідний викладач:

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.