© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг територій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок дослідження території як ринкового продукту.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання щодо теоретико-методологічних та методичних засад визначення основних елементів маркетингової привабливості території;

-навички дослідження внутрішніх та зовнішніх умов функціонування території;

-навички розроблення комплексу маркетингу для території;

-навички оцінювання маркетингової привабливості території та розроблення її іміджу;

-навички позиціонування території.

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.