Маркетинг в банку

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів банківського маркетингу та формування навичок реалізації маркетингового інструментарію у банківських установах різної спеціалізації.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання теоретичних та сучасної практики управління маркетингом у банківській сфері;

знання порядку застосування норм та стандартів в процесі планування та імплементації програми маркетингових заходів для банківських установ та проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту маркетингової діяльності;

уміння здійснювати пошук інформації, необхідної в процесі розроблення і застосування програми маркетингових заходів для банківських установ;

уміння здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності маркетингової діяльності;

уміння виконувати комплекс робіт з планування та імплементації програми маркетингових заходів для банківських установ.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.