Маркетингові дослідження

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – курсу є поглиблення знань студентів з маркетингових досліджень, залежно від областей застосування

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання, що дослідження бувають вибірковими, а методи одержання маркетингових даних складаються із опитування, спостереження, експерименту та імітації;

- вміння визначати мету проведення маркетингових досліджень;

- вміння розробляти пошукові питання та гіпотези відповідей;

- вміння складати план проведення конкретного дослідження;

- розробити інструкції для інтерв’юєрів;

- вміння провести вибіркове дослідження;

- вміння зібрати, обробити та проаналізувати одержану інформацію і з’ясувати її значущість;

- вміння розробити рекомендації, щодо прийняття відповідних рішень та провести презентацію результатів проведення маркетингових досліджень. 

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.