© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингова політика розподілу

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування системи науково-теоретичних і практичних знань та навичок про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 

-знання теоретико-методичних основ формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання;

-уміння обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання;

-уміння формувати ефективну маркетингову політику розподілу підприємства; самостійно досліджувати, створювати канали розподілу, аналізувати форми і методи роботи посередників у каналах;

-уміння застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;

-навички визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;

-уміння ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;

-навички здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу на основі визначених критеріїв;

-навички аналізувати процеси організації оптових закупівель;

-навички організовувати процес товаропостачання в роздрібній торгівлі;

-навички визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.