Основи маркетинової діяльності

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними засадами і проблемами маркетингової діяльності, основами майбутньої професії, завданнями і функціями маркетингу вітчизняних підприємств.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  знання сутності та змісту сучасних концепцій маркетингу, теоретичних та практичних засад маркетингової діяльності;

2)  уміння розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у маркетинговій діяльності, що передбачає застосування сучасних методів аналізу і оцінки, зокрема щодо:

розроблення та проведення заходів з вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства;

планування та проведення відповідних видів ринкових досліджень;

аналізу та розроблення фірмового стилю підприємств та установ;

3)   самостійне ініціювання аналізу маркетингової діяльності підприємства, розроблення маркетингових програм та бізнес-планів, пошук нових напрямів діяльності для існуючих підприємств на національному ринку.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.