Ризикологія

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінинабуття теоретичних та практичних знань, що стосуються аналізу, оцінювання й урахування економічних ризиків, а також розроблення заходів, спрямованих на їх зниження.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-  знання теоретичних основ і методик кількісного та якісного аналізу ризику економічної діяльності підприємств і установ, практичні навички застосування відповідних методик;

-   вміння своєчасно і об’єктивно визначити можливі фактори, що спричиняють ризики, а також виконувати оцінку ступеня їх впливу і можливих наслідків дії;

-   навички розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з аналізом ризику в діяльності підприємств з урахуванням специфіки господарюючого суб’єкта і поточної економічної ситуації;

-   навички розробляти ефективні упереджуючі заходи, спрямовані на запобігання, зниження чи компенсацію ризику;

-   навички аналізувати складові економічної безпеки підприємства;

навички самостійно враховувати ризик при прийнятті управлінських рішень в умовах нестабільності середовища господарювання.

 

Регламент

Регламент (курсова робота)

Провідні викладачі:

д.е.н., проф., Ілляшенко С.М.,

к.е.н., доц., Шипуліна Ю.С.,

 

к.е.н., Сигида Л.О.