Теорія мотивації та поведінка споживачів

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань щодо положень, принципів, методів й особливостей здійснення мотивації в різних галузях суспільного виробництва; а також формування системи знань про основні напрямки поширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для активного впливу на процес ухвалення споживачем рішення щодо покупки з метою досягнення мети організації.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивації, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів;

вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів суспільного виробництва;

- вміння досліджувати фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на поведінку споживачів, можливостей їх дії для спрямування поведінки споживачів в маркетинговій діяльності організації відповідно до поставленої мети;

- навички роботи зі споживачем і управління його поведінкою.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Нагорний Є.І.