© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Комп'ютерні інформаційні технології в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних технологій для виконання науково-дослідних робіт та розробок з маркетингової тематики на підприємстві.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів та можливостей застосування інформаційних технологій для виконання науково-дослідних -розрахунків з маркетингу;

-навички впровадження інформаційних технологій в процес науково-дослідних розробок з маркетингу на підприємстві з метою удосконалення методики забезпечення маркетингової роботи;

-уміння застосування новітніх спеціалізованих комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні маркетингом підприємства;

-навички роботи з прикладним маркетинговим програмним забезпеченням, яке застосовується більшістю вітчизняних та закордонних підприємств для збору та аналізу первинної маркетингової інформації, аналізу ринків збуту, сегментування, управління бізнес-процесами, запасами, для прогнозування, оптимізації товароруху та прийняття управлінських рішень в області управління маркетингом на підприємстві. 

 

Регламент

Провідний викладач

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.