© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Міжкультурні відносини в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів належних теоретичних знань і практичних навичок управління міжнародною економічною та маркетинговою діяльністю підприємств (організацій).

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ управління міжнародним бізнесом та міжнародною маркетинговою діяльністю з урахуванням складових міжнародного менеджменту;

-знання основних проблем і перспектив розвитку міжнародного бізнесу та маркетингу в контексті глобалізації бізнесу та їхню специфіку в Україні;

-навички аналізу складових (економічної, соціальної, правової, політичної, культурної) середовища діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

-вміння обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

-навички готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

-знання визначення конкретних характеристик і вимог до менеджерів, що працюють в умовах певної країни, та їхню здатність пристосовуватись до цих вимог;

-знання розробки маркетингових планів та прийняття управлінських рішень в процесі діяльності міжнародної компанії в певній країні;

-навички розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу);

-навички розробляти маркетингову програму просування товарів на міжнародному ринку, включаючи знання основ міжнародних товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.