© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг інтелектуальних продуктів

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів теоретичних та практичних основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності, включаючи особливості маркетингу інтелектуальних продуктів.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ інтелектуальної власності та маркетингу інтелектуальних продуктів, особливостей вітчизняної та міжнародної систем охорони інтелектуальної власності;

-знання основних сучасних проблем вітчизняної системи інтелектуальної власності та маркетингу інтелектуальних продуктів;

-вміння визначати основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності системи інтелектуальної власності в Україні;

-навички використання на практиці теоретичних та методичних інструментів основних видів сучасного маркетингу та маркетингу інтелектуальної власності для забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-знання алгоритму правової охорони об’єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав;

-навички проведення комерційної оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

-навички процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

-знання процедури створення ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності;

-навички розробляти та використовувати основні маркетингові інструменти для формування маркетингової політики просування інтелектуальних продуктів.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., Голишева Є.О.