© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг територій

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань щодо комплексу маркетингу території і споживачі територіального продукту та практичних навичок дослідження території як ринкового продукту.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-спеціалізовані концептуальні знання та сучасні досягнення теорії та практики маркетингу територій;

-уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з оцінюванням маркетингової привабливості території та її позиціонуванням, на основі застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінювання;

-навички дослідження внутрішніх та зовнішніх умов функціонування території;

-навички формування іміджу території ;

-навички самостійно ініціювати розроблення комплексних програм розвитку територій у складних і непередбачуваних умовах, здійснювати контроль та нести відповідальність за результати їх реалізації.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.