© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг у антикризовому менеджменті

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ маркетингу в антикризовому управлінні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових антикризових стратегій та їх особливості застосування на різних стадіях життєвого циклу;

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з діагностикою кризових явищ на підприємстві та застосуванням маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління;

- вміння вести критичний аналіз кризових явищ та кризових факторів, діагностувати симптоми кризи та проводити оцінку ефективності антикризового управління;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення антикризових маркетингових програм, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.