© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинговий менеджмент

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – розгляд теоретико-методичних основ організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємства та вивчення поняття, категорії, системи та процесів маркетингового менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

- уміння визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю підприємства;

- навички формування цілей, розроблення стратегії і тактики для їх досягнення, забезпечення і контролю впровадження розроблених заходів у сфері маркетингової діяльності суб’єкта господарювання;

- уміння здійснювати вибір цільового ринку і виконування його обґрунтування;

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.