© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування методів прикладних наукових досліджень у маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 

-знання теоретичних основ прикладних маркетингових досліджень;

-уміння використовувати та аналізувати етапи проведення прикладних наукових досліджень;

-знання методичних підходів, які використовуються в прикладних наукових дослідженнях;

-знання структури наукових досліджень;

-уміння здійснювати аналіз первинної та вторинної інформації, аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, оцінку ефективності прикладних наукових досліджень;

-здатність творчо підходити до застосування на практиці методів прикладних досліджень у маркетингу;

-навички оформлення результатів наукових досліджень;

-навички здійснення прикладних маркетингових досліджень ринку, можливостей і загроз підприємства, конкурентного середовища.

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.