© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Некомерційний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування заходів некомерційного маркетингу на регіональному та державному рівнях.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії некомерційного маркетингу;

2)  уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-визначати оптимальні варіанти управління некомерційною маркетинговою діяльністю підприємства;

-формулювати цілі, розробляти стратегію і тактику для їх досягнення, забезпечувати і контролювати впровадження розроблених заходів некомерційного маркетингу;

-проводити вибір цільової аудиторії і підбір методів впливу;

-формувати ефективні комунікації з контактними аудиторіями;

-самостійно ініціювати створення некомерційних організацій або пошук нових напрямів діяльності для існуючих на  регіональному та державному рівнях, відповідати за їх реалізацію.

3)  здатність ефективного формування комунікаційної стратегії; самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною маркетинговою діяльністю некомерційних організацій.

 

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В., Сагер Л.Ю.