© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Рекламний менеджмент

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінипоглиблення знань студентів з рекламного менеджменту, що охоплює весь рекламний процес від дослідження рекламного ринку до створення кінцевого рекламного продукту та оцінки ефективності проведення рекламних кампаній в залежності від областей застосування.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання з історії розвитку реклами;

знання з психологічного впливу реклами на споживачів;

знання теоретико-методологічних, правових і практичних основ створення рекламного продукту;

- вміння проводити маркетингові дослідження на ринку рекламних продуктів;

- вміння обрати оптимальну сукупність рекламних носіїв для вироблюваних продуктів різних видів (товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, товарів одиничного виробництва);

- вміння оцінити психологічний вплив реклами на читача, слухача, глядача;

- вміння розробити стратегію створення того чи іншого рекламного продукту та розрахувати рекламний бюджет;

- вміння розробити текст рекламного повідомлення для друкованої, газетної, радіо та телевізійної реклами;

- вміння розробити рекламну кампанії, створити її медіа-план, підібрати ЗМІ для її здійснення та спрогнозувати оцінку її провести оцінку ефективності;

- вміння провести ревізію окремого рекламного повідомлення або заходу, конкретної рекламної кампанії та рекламного менеджменту в цілому.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.