© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Соціальний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів знань про основні завдання, рівні, напрямки та функції соціального маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту поняття соціального маркетингу;

- знання видів інструментів соціального маркетингу;

- навички оцінювання ефективності реалізації інструментів соціального маркетингу;

- навички визначати наявні результати здійснення соціальних програм різних напрямків;

- уміння здійснювати аналіз проблем сфери соціального маркетингу та надавати рекомендації щодо їх подолання;

- уміння розробляти концепцію інноваційних програм з урахуванням концепції соціальної відповідальності.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.