© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Стратегічний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань з маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з організацією маркетингового стратегічного планування та знаходити шляхи підвищення ефективності обраних стратегій;

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових стратегій та їх особливостей застосування на різних рівнях корпоративного управління;

- вміння проводити критичний аналіз існуючих теорій і методів вибору маркетингових стратегій та оцінювати їх ефективність;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення маркетингових стратегій підприємств, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.