© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління іміджем

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань щодо ринково-орієнтованого управління іміджем підприємства, набуття навичок його діагностики як у цілому, так і за окремими його складовими та їх елементами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ управління іміджем підприємств;

-  вміння  проводити діагностику та аналіз іміджу підприємства, контролювати відповідність його іміджу потребам ринку та контрагентів на усіх етапах життєвого циклу товару;

-  вміння  проводити оцінку іміджу продукції та візуального іміджу підприємства;

-  вміння  складати та аналізувати структуру іміджу підприємства;

-  вміння  аналізувати імідж керівника та персоналу підприємства;

визначати та обґрунтовувати найбільш прийнятний імідж-проект для підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Гайдабрус Н.В.