© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Перелік публікацій Мельник Ю.М. 2011

<< Повернутися на сторінку Мельник Ю.М.

<< 2010

2011 р.

Статті у фахових виданнях:

  1. Мельник Ю.М. Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах / Ю.М. Мельник, О.С. Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - № 1. – С. 192-203.
  2. Мельник Ю.М. Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування / Ю.М. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – Т. ІІ. – С. 105-110

Монографії

  1. Мельник Ю.М. Використання сучасних ринкових методів та інструментів для вирішення проблем забезпечення сталого розвитку / Ю.М. Мельник, О.О. Міцура // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : Монографія / За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2011. – С. 394-405.

Тези доповідей:

  1. Мельник Ю.М. Сучасні тенденції вітчизняного та світового рекламних ринків / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 156-157.
  2. Мельник Ю.М. Матриця еластичності конкурентної реакції / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 115-116.
  3. Мельник Ю.М. Модифікована матриця ринкових позицій / Ю.М. Мельник, О.І. Лісовенко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 117-118.
  4. Мельник Ю.М. Етапи впровадження збалансованої системи показників на підприємстві / Ю.М. Мельник, О.С. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 119-120.
  5. Мельник Ю.М. Застосування принципу субсидарності для розв’язання ппроблем забезпечення сталого розвитку регіону в ринкових умовах / Ю.М. Мельник // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко – Суми: сумський державний університет, 2011. – С. 126-127.
  6. Мельник, Ю. М. Оцінка якості системи господарювання підприємства "АКВАІЗОЛ" / Ю.М. Мельник, О. С. Савченко // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. - Суми : СумДУ, 2011. - Т.1. - С. 108-110.

  7. Мельник Ю.М. Механізм формування маркетингових стратегій в антикризовому управлінні підприємством / Ю.М. Мельник // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (29 вересня - 1 жовтня 2011 р.). – Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2011. – С. 133-155.