© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Перелік публікацій Мельник Ю.М. 2014

<< Повернутися на сторінку Мельник Ю.М.

<< 2013

2014 р.

статті 

Мельник, Ю.М. Система управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного підприємства [Текст] / Ю.М. Мельник, Ю.А. Опанасюк, Б.Б. Тачмурадов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2014. - №2. - С. 92-102.

Melnyk, Y.M. Future development of focus group method in marketing system [Текст] / Y.M. Melnyk, D.V. Fomenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2014. - № 3. - С. 55-61.

 монографії

  1. Ильяшенко Н.С. Отличительные особенности маркетинга образования от классического маркетинга / Н.С. Ильяшенко, Ю.Н. Мельник // Монография, Польша, 2014

тези

  1. Ілляшенко Н.С. Ієрархія принципів маркетингу в сфері послуг / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник // Збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 25-26 вересня 2014 року. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2014. – С. 58-59.
  2. Мельник, Ю.М. Підходи до визначення поняття антикризового менеджменту [Текст] / Ю.М. Мельник, В.С. Литвиненко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 269-271.

 

керівництво тезами доповідей студентів

 

  1. Шатова В.М. Практичне застосування емпіричних методів дослідження / В.М. Шатова // Економічні проблеми сталого розвитку [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. Т.2 / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми: СумДУ, 2014. - С. 186-187.
  2. Коваленко Я.А. Методи оцінки ефективності інновацій: порівняльна характеристика / Я.А. Коваленко // Економічні проблеми сталого розвитку [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. Т.2 / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми: СумДУ, 2014. - С. 203-205.

 2015>>