© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань

2016 17 07Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Діса плюс», 2016. – 192 с.

Монографію присвячено розробці методологічних та теоретико-методичних засад управління знаннями в системі інноваційного розвитку на національному, регіональному, галузевому рівнях, а також рівні окремих організацій. Розкрито провідну роль факторів НТП, а також інтелектуального капіталу у процесах інноваційного розвитку. Запропоновано оригінальні підходи до застосування методів та інструментів менеджменту і маркетингу в управлінні знаннями, які будуть покладені в основу нової техніки і технологій її виготовлення, методів управління тощо на рівні окремих організацій. Викладено технології ведення бізнесу і маркетингу знань у віртуальному середовищі, висвітлено специфіку їх застосування на ринку науково-освітніх послуг.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, менеджменту і маркетингу знань, Інтернет-маркетингу. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційним розвитком.

 

Мова оригіналу: українська

 

 

Зміст

 

Вступ                          

1. Урахування факторів НТП у стратегіях інноваційного розвитку                         

1.1. Четверта промислова революція: проблеми і перспективи для України    

1.2. Теоретико-методологічні та методичні засади обґрунтування вибору перспективних стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України        

1.3. Урахування факторів НТП в стратегічному і проектному управління інноваціями на підприємстві

Література до розділу 1                   

2. Інтелектуальний капітал як фактор економічного розвитку 

2.1. Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, структура, методичні засади оцінки                  

2.2. Інтелектуальний капітал регіону: методичні засади вартісної оцінки    

2.3. Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку    

2.4. Організаційні засади реалізації інтелектуального капіталу організації (на прикладі випускової кафедри ВНЗ) 

Література до розділу 2                   

3. Управління знаннями на підприємстві          

3.1. Управління знаннями в системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства                  

3.2. Раціоналізація вибору структури інноваційного процесу на підприємстві                      

3.3. Інструменти і методи маркетингу знань у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства             

3.4. Роль маркетингу знань у забезпеченні економічної безпеки підприємства                       

Література до розділу 3                   

4. Технології бізнесу і маркетингу знань у віртуальному середовищі                        

4.1. Тенденції і перспективи розвитку Інтернет-бізнесу     

4.2. Інструменти і технології Інтернет-маркетингу   

4.3. Інструменти і методи просування продукції в Інтернет    

4.4. Фріланс як форма організації праці в Інтернет: перспективи України  

4.5. Web-культура – інноваційна складова активізації діяльності організації в Інтернет                    

Література до розділу 4                

5. Інтернет-маркетинг знань на ринку науково-освітніх послуг 

5.1. Інтернет-маркетинг у діяльності ВНЗ та його підрозділі

5.2. Сайт журналу як інструмент просування наукових знань

5.3. Особливості навчального процесу у ВНЗ в умовах інформатизації суспільства                 

5.4. Систематизація інструментів Інтернет-маркетингу знань ВНЗ

Література до розділу 5                   

Висновки   

Додатки