© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Монографії
Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком

informacia ta znannia 2018Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми : Триторія, 2018. – 332 с.

Досліджуються проблеми ефективного управління продукуванням і комерціалізацією знань на різних рівнях узагальнення: підприємства чи установи, регіону, галузі, держави у цілому. Викладено методологічні і теоретико-методичні підходи до формування засад організаційно-економічного механізму управління знаннями господарюючих суб’єктів різних рівнів та галузей економіки.

Для фахівців у галузі менеджменту і маркетингу знань, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика

vyperedjauchiy rozvytok 2018Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми : Триторія, 2018. – 484 с.

Досліджуються актуальні проблеми управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів різних рівнів. Викладено методологічні і теоретико-методичні розробки авторів, що у сукупності формують основи організаційно-економічного механізму цілеспрямованого і ефективного управління розробленням та впровадженням стратегій інноваційного розвитку підприємств та установ в руслі концепції інноваційного випередження.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції

comercializacia 2018Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 2018. – 382 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади управління на макро- та мікрорівнях процесами інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності. Досліджуються наукові підходи щодо формування і економічного обґрунтування методологічних і теоретико-методичних засад щодо розроблення і функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації інноваційної продукції вітчизняними суб’єктами господарювання різних галузей економіки. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу, логістики та спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики підприємств промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та комерціалізації інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 
Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств

bilovodska 2018Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / О. А. Біловодська. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 462 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій. Викладено теоретико-методологічні підходи до управління каналами з позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління товарним рухом та оцінки ефективності управління розподілом інноваційної продукції. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі маркетингу, логістики та інноваційного менеджменту; спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики на підприємствах промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та дистрибуції інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 
Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств

gryshchenko 2018Грищенко О.Ф. Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / О.Ф. Грищенко. – Суми: Триторія, 2018. – 178 с.

У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами у системі випереджаючого інноваційного розвитку. Викладено авторські підходи до організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень. Значної уваги приділено теоретико-методичним та практичним підходам діагностики проблем господарювання промислових підприємств.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу, керівників промислових підприємств. Буде корисною для викладачів, здобувачів вищої освіти різних рівнів та спеціальностей.

Мова оригіналу: українська

 

 
Innovative Management: Theoretical, Methodical, and Applied Grounds

monograph cover 2018Illiashenko S.M., Strielkowski W. (eds.). Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-1-5, 296 pages

This monograph continues the book series stemming from the annual international conference «Marketing of innovations and innovations in marketing» that are conducted by the Department of Marketing and Innovation Activity of Sumy State University (Sumy, Ukraine). Contributions of our authors, as well as their conclusions and recommendations deepen the theory of innovative management and marketing of innovations via the development and scientific substantiation of new approaches to improving the organizational and economic mechanism of innovative development management of economic entities at different levels. The contributions in this monograph are based on the practically-oriented approaches and techniques that can be directly applied for the management of innovative development of economic entities at the state, branch, regional levels, as well as the level of individual enterprises and institutions.

Original language: English

 
Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика

monogr sagerСагер Л.Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія / Л.Ю. Сагер. – Київ : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2017. – 196 с.

Монографія присвячена розвитку організаційно-економічних засад управління внутрішніми комунікаціями на підприємствах в умовах трансформації галузевих ринків. Викладено науково-методичний підхід до вибору управлінських рішень на основі діагностики стану внутрішніх комунікаційних процесів. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення комунікаційних стратегій. Розроблено і науково обґрунтовано методичний підхід до побудови економіко-математичної моделі оптимізації вибору управлінських рішень. Сформовано засади організаційно- економічного механізму управління внутрішніми комунікаціями підприємства.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, менеджерів підприємств.

Мова оригіналу: українська

 
Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах

monogr bilovodska syhydaБіловодська О. А. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – Київ : Вид- во «Центр навчальної літератури», 2017. – 234 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні засади управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах. Значної уваги приділено розгляду концептуальних засад розподілу продукції в системі управління підприємством. Викладено підходи до формування маркетингових каналів із позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління маркетинговими каналами інноваційної продукції промислових підприємств.

Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців та науковців у галузі маркетингу інновацій, управління інноваційною діяльністю та суміжних галузей. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Управління інтелектуальним капіталом підприємства

mono uicp 2017Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

Монографію присвячено розробленню методологічних та теоретико-методичних засад управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств в системі їх інноваційного розвитку. Значної уваги приділено управлінню знаннями як основою інтелектуального капіталу підприємства. Викладено авторські підходи до формування організаційно-економічних механізмів управління підсистемами інтелектуального капіталу підприємства: споживчим капіталом та іміджем.  Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців у галузі інноваційного менеджменту, менеджменту та маркетингу знань. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Managing economic growth: marketing, management, and innovations

mmi tytul 2016Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague,ISBN 978-80-906210-0-8, 2016. - 640 pages.

This monograph continues the series of books, that have released the results of International scientific-practical conference «Innovations marketing and innovations in marketing». The scientific results that are presented in the monograph reveal the theoretical-methodological and methodical aspects of innovative development management at different levels of aggregation (individual enterprise or establishment, industry, national economy, etc.) on the basis of innovation marketing, which is considered as the activity which has been directed on search of new spheres and ways of the enterprise potential use, on this basis new products (goods or services) development and technologies of their promotion on the market in order to meet the consumers’ needs and demands more effectively than competitors way due to this, getting profits and ensuring the long-term survival and development in the market.

Original language: English

 
Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань

2016 17 07Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Діса плюс», 2016. – 192 с.

Монографію присвячено розробці методологічних та теоретико-методичних засад управління знаннями в системі інноваційного розвитку на національному, регіональному, галузевому рівнях, а також рівні окремих організацій. Розкрито провідну роль факторів НТП, а також інтелектуального капіталу у процесах інноваційного розвитку. Запропоновано оригінальні підходи до застосування методів та інструментів менеджменту і маркетингу в управлінні знаннями, які будуть покладені в основу нової техніки і технологій її виготовлення, методів управління тощо на рівні окремих організацій. Викладено технології ведення бізнесу і маркетингу знань у віртуальному середовищі, висвітлено специфіку їх застосування на ринку науково-освітніх послуг.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, менеджменту і маркетингу знань, Інтернет-маркетингу. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційним розвитком.

 

Мова оригіналу: українська

 
Ринково-орієнтоване управлення інноваційним розвитком

2015 30 12 1Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків: ТОВ «Діса плюс», 2015. – 448 с.

У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності управління інноваційним розвитком на державному, галузевому, регіональному рівнях та рівні окремих підприємств чи установ.

Висвітлено особливості стратегічного управління інноваційним зростанням в Україні, розкрито сутність управління інноваційним розвитком, запропоновано оригінальні інструменти маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту промислових підприємств.

Для фахівців у галузі маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком

monogr2014Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.

У монографії досліджено методологічні, теоретичні та методичні засади управління інноваційним розвитком на засадах маркетингу.

Викладено підходи до управління вибором та реалізацією стратегій випереджаючого сталого інноваційного розвитку на рівні окремих підприємств, регіонів та національної економіки у цілому.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, менеджерів середньої і вищої ланки підприємств і установ. Буде корисною для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблеми управління інноваційним розвитком.

Мова оригіналу: українська

 
Інновації у маркетингу і менеджменті

imm_2013Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н.,  професора  С.М.  Ілляшенка. –  Суми:  ТОВ  «Друкарський  дім «Папірус», 2013. – 616 с.

У монографії досліджено проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. Викладено концептуальні засади та теоретико-методичні підходи до вибору траєкторій інноваційного розвитку на різних рівнях узагальнення.

Удосконалено існуючі та запропоновані нові інструменти і методи маркетингу та менеджменту інновацій. Розкрито галузеві особливості їх застосування.

Монографія буде корисною для фахівців в області інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, ТОР- менеджерів підприємств та установ, для викладачів, аспірантів і студентів економічних і технічних спеціальностей ВНЗ, а також для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційним розвитком.

Мова оригіналу: українська

 
Маркетингові засади впровадження екологічних інновації

Ілляшенко С.М.
Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій / Ілляшенко С.М.; Сумський державний університет. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 184 с.

У монографії з застосуванням методів і інструментів маркетингу досліджено проблеми і окреслено перспективи впровадження екологічних інновацій як передумови переходу до сталого розвитку. Висвітлено підходи до мотивування створення і впровадження екологічних інновацій. Розроблено засади механізму впровадження екологічних інновацій.

Мова оригіналу: українська

 

 
Інновації в маркетингу промислового підприємства

4Інновації в маркетингу промислового підприємства : монографія / О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. Тєлєтова. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 282 с.

У монографії розглянуто деякі аспекти проблем, які виникли в умовах світових глобалізаційних процесів на промислових підприємствах країн із трансформаційною економікою та обґрунтовано суть їх сучасної маркетингово-інноваційної діяльності.
З метою підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування суб'єктів економічної діяльності запропоновано кластеризацію територій та деяких галузей. Авторами досліджено й розроблено науково-методичні засади маркетингового тестування інноваційної продукції у діяльності підприємств, що виробляють продукцію промислового призначення, та технічно складних товарів широкого вжитку. Розглянуто зростаюче значення брендів у системі загальної маркетингової політики промислового підприємства й підтверджено, що інновації в умовах трансформаційної економіки вимагають ребрендингу та впровадження бренд-орієнтованого управління на підприємствах.

Викладений доробок колективу авторів під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора О. С. Тєлєтова допоможе підвищити ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств за рахунок урахування маркетингової, технічної, організаційної та економічної її складових.

Для ТОП-менеджерів державних структур і промислових підприємств, науковців у галузі маркетингу й управління інноваційною діяльністю та суміжних галузей, викладачів, аспірантів, студентів економічних і деяких технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Наукові основи маркетингу інновацій. Том 3

3Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 3. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 334 с.

У монографії викладено методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій. Розкрито проблеми економіки та організації діяльності підприємства у рамках концепції маркетингу інновацій. Також розглянуто прикладні аспекти маркетингу інновацій.

Для спеціалістів в галузі маркетингу та інноватиики, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів.

Мова оригіналу: українська

 
Наукові основи маркетингу інновацій. Том 2

2Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 2. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 284 с.

У монографії викладено методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій. Розкрито проблеми економіки та організації діяльності підприємства у рамках концепції маркетингу інновацій. Також розглянуто прикладні аспекти маркетингу інновацій.

Для спеціалістів в галузі маркетингу та інноватиики, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів.

Мова оригіналу: українська

 
Наукові основи маркетингу інновацій. Том 1

1Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 1. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 279 с.

У монографії викладено методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій. Розкрито проблеми економіки та організації діяльності підприємства у рамках концепції маркетингу інновацій. Також розглянуто прикладні аспекти маркетингу інновацій.

Для спеціалістів в галузі маркетингу та інноватиики, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів.

Мова оригіналу: українська

 
Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку

imrser_2012Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.

Монографію присвячено розробці методологічних та теоретико-методичних засад ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком на державному та регіональному рівнях, а також рівні окремих організацій. Висвітлено роль маркетингу і інновацій як рушійних сил економічного розвитку. Викладено підходи до стратегічного управління розвитком на засадах маркетингу інновацій. Розкрито особливості діагностики, посилення та реалізації потенціалу інноваційного розвитку, специфіку застосування інструментарію маркетингу інновацій та новітніх інструментів і методів маркетингу в управлінні інноваційною діяльністю підприємств.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мова оригіналу: українська

 
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств

mupirpp_2012Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. - 458 с

У монографії викладено методологічні та теоретико-методичні засади формування механізму управління на ринкових засадах потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у руслі концепції стійкого розвитку. Дослідження виконувалися в рамках Гранту Президента України № GP/F32/087 "Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого розвитку".

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Мова оригіналу: Українська

 
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком

pprouir_2012Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.

У монографії досліджено проблеми і перспективи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку на державному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. Викладено авторські підходи до розробки методів та інструментів управління інноваційним розвитком підприємств у руслі стратегії інноваційного прориву. Розглянуто інноваційні методи екологічного менеджменту та маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств

oezimpp_2011

Ілляшенко Н.С.
Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 с.

У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами на засадах інноваційного маркетингу. Висвітлено методологічні, теоретико-методичні та прикладні засади поєднання та взаємоузгодження маркетингової та інноваційної діяльності. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств

sakpidpp_2011Божкова В.В.
Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. - 362 с.

У монографії представлені результати дослідження й систематизації організаційно-економічних та методологічних положень стратегічно орієнтованої комунікаційної діяльності промислових підприємств по просуванню їх інноваційної продукції на ринку. Запропоновано методичні підходи до деталізації та стратегічного планування маркетингових стратегій, оптимізації складу і структури комунікаційних інструментів, розрахунків синергічного ефекту.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг. Менеджмент. Інновації

mmi_2010Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.

У монографії досліджено проблеми управління на ринкових засадах інноваційним розвитком на міждержавному, національному, регіональному рівнях та рівні окремої організації. Висвітлено методологічні, теоретико-методичі та прикладні засади маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу і менеджменті.

Мова оригіналу: Українська

 
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком

msuir_2010Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. - Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.

Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Викладено науково-методичні засади менеджменту та маркетингу екологічних інновацій.
Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, менеджменту та маркетингу екологічних інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

spmkippp_2010Божкова В.В.
Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. - 305 с.

У монографії досліджені й систематизовані методологічні та теоретичні положення щодо стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств у системі їх ринково-орієнтованого управління. Запропоновано й науково обґрунтовано підходи до планування і розроблення стратегій маркетингових комунікацій, які дозволяють оптимізувати склад і структуру комунікаційних інструментів, досягти позитивного синергічного ефекту від їх застосування. Розроблено концептуальні основи формування стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств.

Мова оригіналу: Українська

 
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств

uir_2010Ілляшенко С.М., Біловодська О.А.
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління напрямками інноваційного розвитку промислових підприємств. Викладено науково-практичні засади раціоналізації системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетингова товарна політика промислового підприємства

mtppp_2009Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с.

Висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління маркетинговою товарною політикою промислових підприємств. Обґрунтувало й розроблено підходи до поетапного ітераційного відбору та управління стратегіями диверсифікації діяльності промислових підприємств. Викладено науково-методичні засади формування комплексу економіко-математичних моделей для визначення ріння оптимальності стратегій диверсифікації.
Для фахівців у галузі маркетингової товарної політики, стратегічного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу

miim_2008Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 615 с.

У монографії досліджено методологічні та теоретиком методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок.
Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.
Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід

Прокопенко О.В.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 392 с.

У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропоновано конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї.
Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.
Для фахівців, до сфери інтересів яких входять проблеми економіки природокористування, інноватики, формування ринку екологічних інновацій, для викладачів вищих навчальних закладів, а також студентів екологічних і економічних спеціальностей.

Мова оригіналу: Українська

Read More

 
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства

upz_2008Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М.
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 272 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління на ринкових засадах товарною інноваційною політикою сучасного промислового підприємства в руслі концепції інноваційного розвитку.
Головну увагу приділено проблематиці формування організаційно-економічного механізму управління портфелем замовлень малих та середніх науково-виробничих підприємств. Розроблено концептуальні основи цього механізму та відповідний методичний інструментарій. Досліджено практичні аспекти управління бізнес-портфелєм інноваційної продукції, зокрема: прогнозування розміру та оцінки потенціалу портфеля замовлень, оцінки ризику, розроблення стратегій управління портфелем тощо.
Для фахівців з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування

puipes_2007Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 512 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, окреслені перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва.
Розроблені теоретико-методичні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Висвітлені прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.
Для фахівців з управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів екологічних і економічних спеціальностей.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку

mmir_2006Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 728 с.

Досліджуються методологічні і теоретико-методологічні проблеми управління інноваційним розвитком на макро- та мікрорівнях на засадах маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту.
Висвітлено підходи до постановки і розв'язання проблем розвитку теорії та практики маркетингу, товарної інноваційної політики підприємств, управління потенціалом інноваційного розвитку, формування та стимулювання попиту па інновації, управління ризиками інновацій, формування тєоретико-методологічних основ інноваційного економічно збалансованого розвитку.

Мова оригіналу: Українська

 
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці

puirpte_2005Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.

У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у нестабільних умовах транзитивної економіки. Викладено авторські підходи до їх вирішення у руслі концепцій менеджменту та маркетингу інновацій.
Головну увагу приділено підприємствам промисловості як провідній галузі вітчизняної економіки.
Для фахівців з питань управління процесами інноваційного розвитку промислових підприємств, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Менеджмент та маркетинг інновацій

mmi_2004Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 616 с.

У монографії розглядаються теоретико-метологічні проблеми управління на макро- та мікро рівнях процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності. Досліджуються теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу інновацій, екологічного маркетингу, управління ризиками інновацій, мотивації
інноваційної діяльності, ролі інновацій у забезпеченні економічної безпеки підприємства, раціоналізації вибору напрямків інноваційного розвитку.
Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

 
Управління екологічними ризиками інновацій

ueri_2004Ілляшенко С.М., Божкова В.В.
Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 223 с.

У монографії розглядаються методологічні і теоретико-методичні основи багатофакторного аналізу, урахування і управління екологічними ризиками інноваційних проектів у транзитивній економіці на засадах концепції екологічно збалансованого стійкого соціально-економічного розвитку.
Окрім теоретичних викладок, робота містить опис конкретних методик і приклади їх практичного застосування.
Для фахівців з питань інноваційного менеджменту,
економічного ризику, економіки природокористування, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, а також широкого кола небайдужих до еколого-економічних проблем читачів.

Мова оригіналу: Українська

 
Формування ринку екологічних інновацій

frei_2002Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В.
Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред. д.е.н., проф. CM. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с.

У монографії розглядаються методологічні і теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів у перехідній економіці на основі розробки та просування на ринку (формування ринку) екологічних інновацій.
Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.
Для фахівців з питань інноваційного підприємництва, викладачів, аспірантів та студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, економіки природокористування.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення

mpvtp_2002Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення. - Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с.

У монографії проаналізовано економічний стан промислових підприємств, які випускають виробничо-технічну продукцію, та розглянуто усі складові відповідного комплексу маркетингу. Зосереджено увагу на особливості переходу промислових підприємств від планової до маркетингової орієнтації.
Викладено основи системного підходу до організації маркетингової діяльності виробничо-технічної продукції в порівнянні з товарами широкого вжитку. Приклади, що наводяться у книзі, зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом.
Монографія призначена для керівників промислових підприємств, маркетологів-практиків, вчених в області маркетингової діяльності та суміжних областях, а також студентів і аспірантів економічних та певних технічних спеціальностей.

Мова оригіналу: Українська