© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств

bilovodska 2018Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / О. А. Біловодська. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 462 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій. Викладено теоретико-методологічні підходи до управління каналами з позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління товарним рухом та оцінки ефективності управління розподілом інноваційної продукції. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі маркетингу, логістики та інноваційного менеджменту; спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики на підприємствах промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та дистрибуції інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Тенденції розвитку інноваційного підприємництва в Україні та світі

1.2 Маркетингове забезпечення регіональних ринків при удосконаленні політики розподілу промислових підприємств 

1.3 Урахування регіональних особливостей логістичного потенціалу при формуванні ефективної політики розподілу промислових підприємств

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1 Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції: системний аналіз підходів до її формування, ролі і значення в забезпеченні ринкового успіху промислових підприємств-інноваторів

2.2 Концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій

2.3 Канали розподілу інноваційної продукції промислових підприємств: сутність, зміст, класифікація та форми взаємодії між учасниками

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Теоретико-методичні підходи до вибору та оцінки каналів постачання з позицій інноваційного менеджменту 

3.2 Теоретико-методологічне обґрунтування вибору маркетингових каналів для розподілу інноваційної продукції

3.3 Методичні засади оптимізації структури маркетингових каналів при розподілі інноваційної продукції промислових підприємств

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ РУХОМ ПРИ РОЗПОДІЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

4.1 Товарорух як складова маркетингової політики розподілу: сутність та зміст 

4.2 Управління товарорухом інноваційної продукції

4.3 Оптимізація системи товароруху інноваційної продукції промислових підприємств

Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

5.1. Методологічні засади формування організаційно-економічного механізму управління розподілом інноваційної продукції промислового підприємства

5.2 Методологічний підхід до оцінки ефективності управління розподілом інноваційної продукції

5.3 Управління витратами в маркетинговому каналі при розподілі інноваційної продукції промислових підприємств

5.4 Оптимізація маркетингових витрат учасників каналу у системі розподілу інноваційної продукції 

Висновки до розділу 5

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ