© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингова товарна політика промислового підприємства

mtppp_2009Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с.

Висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління маркетинговою товарною політикою промислових підприємств. Обґрунтувало й розроблено підходи до поетапного ітераційного відбору та управління стратегіями диверсифікації діяльності промислових підприємств. Викладено науково-методичні засади формування комплексу економіко-математичних моделей для визначення ріння оптимальності стратегій диверсифікації.
Для фахівців у галузі маркетингової товарної політики, стратегічного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ

Розділ І. Концептуальні засади управління маркетинговою товарною політикою промислового підприємства
1 Управління товарною політикою підприємства на засадах маркетингу
1.1 Рівні управління товарним асортиментом промислового підприємства
1.2 Управління життєвим циклом товарів як засіб адаптації товарного асортименту до змін кон'юнктури ринку і як засіб впливу на неї
1.3 Аналіз ефективності маркетингової товарної політики підприємства

2 Теоретико-методичні основи аналізу ринкових можливостей щодо оптимізації товарного асортименту підприємства
2.1 Ринкові можливості розвитку сучасного підприємства: класифікація і методи аналізу
2.2 Проблеми реалізації ринкових можливостей у нестабільному середовищі господарювання
2.3 Маркетинговий аналіз ринкових можливостей (ринкового потенціалу) розвитку промислових підприємств

3 Визначення необхідного і достатнього рівня поінформованості для обґрунтування вибору напрямків розвитку ринкових можливостей підприємств
3.1 Визначення необхідного рівня накопичення інформації для прийняття обґрунтованих рішень
3.2 Особливості постадійного інформаційного забезпечення процесу оцінки і вибору варіантів розвитку ринкових можливостей підприємств
3.3 Визначення оптимального рівня точності вибору ринкових позицій підприємства

Розділ II. Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств
4 Диверсифікація діяльності як шлях підвищення адаптаційних можливостей підприємств
4.1 Сутність і зміст диверсифікації, види диверсифікації та їх класифікація
4.2 Диверсифікація в системі стратегічного менеджменту підприємства
4.3 Методи управління вибором стратегій диверсифікації промислових підприємств

5 Теоретико-методичні основи управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств 
5.1 Формування теоретико-методичних засад управління стратегіями диверсифікації
5.2 Аналіз структури бізнес-портфелів промислових підприємств Сумської області
5.3 Методичні основи аналізу альтернатив і оптимізації вибору стратегій диверсифікації за критерієм «ризик - результат»

6 Управління диверсифікацією в системі стратегічного менеджменту промислового підприємства
6.1 Моделювання механізму управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств
6.2 Раціоналізація вибору стратегії диверсифікації ВАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
6.3 Оцінка ефективності вибору стратегій диверсифікації діяльності ВАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Висновки
Список використаних джерел
Додатки