© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств

mupirpp_2012Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. - 458 с

У монографії викладено методологічні та теоретико-методичні засади формування механізму управління на ринкових засадах потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у руслі концепції стійкого розвитку. Дослідження виконувалися в рамках Гранту Президента України № GP/F32/087 "Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого розвитку".

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Мова оригіналу: Українська

Переглянути зміст та вступ