© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств

oezimpp_2011

Ілляшенко Н.С.
Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 с.

У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами на засадах інноваційного маркетингу. Висвітлено методологічні, теоретико-методичні та прикладні засади поєднання та взаємоузгодження маркетингової та інноваційної діяльності. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

ЗМІСТ

ВСТУП

1 АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ
1.1 Аналіз розвитку комплексу маркетингу, його складових елементів
1.2 Інноваційні різновиди маркетингу, їх сутність та зміст

2 ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ – ПРОВІДНА КОНЦЕПЦІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
2.1 Маркетинг та інновації – головні функції ведення бізнесу
2.2 Сутність категорії «інноваційний маркетинг»
2.3 Місце інноваційного маркетингу серед інших концепцій ведення бізнесу
2.4 Комплекс інноваційного маркетингу

3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Передумови впровадження концепції інноваційного маркетингу на вітчизняних промислових підприємствах
3.2 Послідовність процедур переходу до реалізації концепції інноваційного маркетингу
3.3 Схема впровадження інноваційного маркетингу на підприємстві

4 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
4.1 Принципи управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу
4.2 Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством, що керується концепцією інноваційного маркетингу
4.3 Склад і структура механізму управління підприємством у руслі концепції інноваційного маркетингу, рівні його реалізації

5 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
5.1 Методичний підхід до визначення стратегічних напрямків розвитку промислових підприємств
5.2 Визначення стратегічних управлінських рішень в залежності від рівня задоволення потреб товаровиробників і споживачів
5.3 Стратегічні аспекти оцінки доцільності діяльності підприємства на засадах інноваційного маркетингу

6 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
6.1 Фактори успіху інноваційного проекту
6.2 Комплексна оцінка  успіху інноваційного проекту промислових підприємств
6.3 Оцінка ризику інноваційного проекту промислових підприємств

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ