© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств

gryshchenko 2018Грищенко О.Ф. Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / О.Ф. Грищенко. – Суми: Триторія, 2018. – 178 с.

У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами у системі випереджаючого інноваційного розвитку. Викладено авторські підходи до організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень. Значної уваги приділено теоретико-методичним та практичним підходам діагностики проблем господарювання промислових підприємств.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу, керівників промислових підприємств. Буде корисною для викладачів, здобувачів вищої освіти різних рівнів та спеціальностей.

Мова оригіналу: українська

 

Зміст

Передмова

Розділ 1. Концептуальні засади обґрунтування  маркетингових інноваційних рішень на промислових підприємствах у системі випереджаючого інноваційного розвитку

1.1. Випереджаючий інноваційний розвиток як стратегічний напрямок діяльності вітчизняних промислових підприємств: проблеми та перспективи

1.2. Маркетингові інноваційні рішення: їх сутність, місце та роль у процесі управління промисловим підприємством

1.3. Особливості організаційної поведінки у процесі обґрунтування інноваційних рішень

Література до розділу 1

Розділ 2. Методичні засади обґрунтування маркетингових інноваційних рішень на промислових підприємствах

2.1. Визначення етапів процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень

2.2. Проблеми інформаційного забезпечення інноваційних рішень на засадах маркетингу

2.3. Методичний підхід до обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень з урахуванням діагностики проблемних зон господарювання

2.4. Формування критеріальної бази для оцінки альтернатив маркетингових інноваційних рішень

Література до розділу 2

Розділ 3. Прикладні аспекти обґрунтування маркетингових інноваційних рішень  на промислових підприємствах

3.1. Тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

3.2. Практичні особливості впровадження процедури діагностики та дослідження сутності проблеми при ухваленні маркетингових інноваційних рішень на промисловому підприємстві

3.3. Застосування методичного апарату генерації альтернатив маркетингового інноваційного рішення на промисловому підприємстві

3.4. Формування рекомендацій з вибору та впровадження маркетингових інноваційних рішень у діяльність промислового підприємства

Література до розділу 3