© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств

sakpidpp_2011Божкова В.В.
Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. - 362 с.

У монографії представлені результати дослідження й систематизації організаційно-економічних та методологічних положень стратегічно орієнтованої комунікаційної діяльності промислових підприємств по просуванню їх інноваційної продукції на ринку. Запропоновано методичні підходи до деталізації та стратегічного планування маркетингових стратегій, оптимізації складу і структури комунікаційних інструментів, розрахунків синергічного ефекту.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Розділ І Організаційно-економічні засади комунікаційної діяльності промислових підприємств
1.1 Передумови комунікаційної діяльності промислових підприємств
1.2 Законодавче регулювання комунікаційної діяльності в світі й в Україні
1.3 Аналіз тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні
Висновки до І розділу

Розділ II Основи стратегічного планування маркетингових комунікацій для просування інноваційної продукції промислових підприємств
2.1 Еволюція стратегічного маркетингу та стратегічного планування
2.2 Особливості стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій на промислових підприємства
2.3 Удосконалення категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції
Висновки до II розділу

Розділ III Інструментарій маркетингової комунікаційної політики промислових підприємств
3.1 Класифікація інструментарію комунікаційної політики промислових підприємств
3.2 Характеристика видів реклами за каналами поширення
3.3 Стимулювання збуту: визначення, особливості
3.4 Основні характеристики паблік рілейшинз, персонального продажу, прямого маркетингу та інших інструментів маркетингових комунікацій
Висновки до III розділу

Розділ IV Теоретико-методичні основи оптимізації складових і структури стратегій маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
4.1 Теоретичні основи оптимального вибору інструментів маркетингових комунікацій промисловими підприємствами
4.2 Методичні підходи до розроблення стратегій маркетингових комунікацій
4.3 Оптимізація вибору комунікаційних заходів в рамках рекламної кампанії
Висновки до IV розділу

Розділ V Методологія стратегічного планування маркетингових комунікацій у системі ринково-орієнтованої інноваційної діяльності промислових підприємств
5.1 Методологічні засади стратегічного планування комунікацій інноваційної діяльності підприємств
5.2 Концептуальна модель стратегічного маркетингового планування інноваційної продукції промислових підприємств
5.3 Методичні основи стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
Висновки до V розділу

Розділ VI Теоретико-методичні основи підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок отримання синергічних ефектів
6.1 Види ефектів, отримуваних від маркетингової діяльності промислових підприємств
6.2 Проблеми обчислення ефективності маркетингових комунікацій промислових підприємств 
6.3 Основи обчислення синергічного ефекту взаємодії інструментів маркетингових комунікацій
6.4 Оцінка комплексу маркетингу на основі розрахунку синергічного ефекту
Висновки до VI розділу

Розділ VII Становлення ринково-орієнтованої системи стратегічного планування маркетингових комунікацій для інноваційної продукції промислових підприємств
7.1 Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції вітчизняних підприємств
7.2 Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій інноваційної продукції
7.3 Розроблення стратегічного плану маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислового підприємства
Висновки до VII розділу

Висновки
Додатки
Список використаної літератури