© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

spmkippp_2010Божкова В.В.
Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. - 305 с.

У монографії досліджені й систематизовані методологічні та теоретичні положення щодо стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств у системі їх ринково-орієнтованого управління. Запропоновано й науково обґрунтовано підходи до планування і розроблення стратегій маркетингових комунікацій, які дозволяють оптимізувати склад і структуру комунікаційних інструментів, досягти позитивного синергічного ефекту від їх застосування. Розроблено концептуальні основи формування стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Розділ І Теоретичні засади стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
1.5 Організаційно-економічні передумови стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції
1.6 Аналіз тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні
1.7 Переваги та проблеми стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій на промислових підприємствах
1.8 Удосконалення категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції
Висновки до І розділу

Розділ II Стратегічне планування маркетингових комунікацій у системі ринково-орієнтованого управління інноваційною діяльністю промислових підприємств
2.1 Методологічні засади стратегічного планування інноваційної діяльності підприємств
2.2 Концептуальна модель стратегічного маркетингового планування інноваційної продукції промислових підприємств
2.3 Методичні основи стратегічного планування маркетингових комунікацій для інноваційної продукції промислових підприємств
Висновки до II розділу

Розділ III Теоретико-методичні основи оптимізації складових та структури стратегій маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
3.1 Класифікація інструментарію розроблення стратегічних планів маркетингових комунікацій
3.2 Теоретичні основи оптимального вибору інструментів маркетингових комунікацій промисловими підприємствами
3.3 Методичні підходи до розроблення та оптимізації стратегій маркетингових комунікацій
Висновки до III розділу

Розділ IV Синергічні ефекти стратегічних планів маркетингових комунікацій як основа підвищення їх ефективності
4.1 Види ефектів маркетингової діяльності промислових підприємств
4.2 Проблеми забезпечення ефективності стратегічного планування комунікацій промислових підприємств
4.3 Основи обчислення синергічного ефекту взаємодії інструментів маркетингових комунікацій
Висновки до IV розділу

Розділ V Становлення ринково-орієнтованої системи стратегічного планування маркетингових комунікацій для інноваційної продукції промислових підприємств
5.1 Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції вітчизняних підприємств
5.2 Розроблення стратегічного плану маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислового підприємства
Висновки до V розділу

Висновки
Додатки
Список використаної літератури