© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств

uir_2010Ілляшенко С.М., Біловодська О.А.
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління напрямками інноваційного розвитку промислових підприємств. Викладено науково-практичні засади раціоналізації системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ

Частина І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 1. Теорії інноваційного розвитку
1.1 Періодизація суспільного розвитку з позицій теорії інновацій
1.2 Концепція технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку суспільства
1.3 Урахування концепції технологічних укладів при виборі стратегій розвитку

Розділ 2. Соціально-економічні передумови переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку
2.1 Роль інновацій на сучасному етапі соціально-економічного розвитку
2.2 Світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва
2.3 Проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні
2.4 Формування інноваційної політики держави та промислового підприємства

Розділ 3. Управління інноваційною діяльністю підприємств на ринкових засадах
3.1 Інноваційна діяльність як об'єкт управління
3.2 Організація управління інноваційною діяльністю на підприємстві
3.3 Стратегічне планування інноваційних зрушень
3.4 Методи поточного планування інноваційної діяльності
3.5 Сучасні тенденції в розвитку організаційних форм управління інноваційною діяльністю
3.6 Концепція управління інноваційним розвитком підприємства

Частина II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИБОРОМ НАПРЯМКІВ; ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 4. Методологічні засади управління інноваційним розвитком промислових підприємств
4.1 Принципи формування та структура механізму управління інноваційним розвитком
4.2 Проблеми реалізації варіантів інноваційного розвитку підприємства
4.3 Методи оцінки й обґрунтування шляхів інноваційного розвитку підприємства

Розділ 5. Теоретико-методичні засади управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств
5.1 Теоретико-методологічний підхід до вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств
5.2 Інформаційне поле для управління вибором напрямків інноваційного розвитку
5.3 Критеріальна база для оптимізації вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства

Розділ 6. Науково-практичні остови управління вибором напрямків інноваційного розвитку великого машинобудівного підприємства
6.1 Оцінка адекватності умовам зовнішнього і внутрішнього середовища напрямків інноваційного розвитку великого машинобудівного підприємства
6.2 Оптимізація економічного обґрунтування вибору напрямків інноваційного розвитку
6.3 Раціоналізація системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві

Висновки
Додаток А. Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства
Додаток Б. Техніко-економічні показники розвитку ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (фрагмент)