© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління інтелектуальним капіталом підприємства

mono uicp 2017Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

Монографію присвячено розробленню методологічних та теоретико-методичних засад управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств в системі їх інноваційного розвитку. Значної уваги приділено управлінню знаннями як основою інтелектуального капіталу підприємства. Викладено авторські підходи до формування організаційно-економічних механізмів управління підсистемами інтелектуального капіталу підприємства: споживчим капіталом та іміджем.  Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців у галузі інноваційного менеджменту, менеджменту та маркетингу знань. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 

Зміст

Вступ

Частина І. Управління інноваційним розвитком підприємства в економіці знань

Розділ 1. Інтелектуальний капітал в системі  інноваційного розвитку підприємства

1.1. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства

1.2. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства

1.3. Інтелектуальний капітал підприємства як основа його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінки

Розділ 2. Управління знаннями як спосіб розвитку і реалізації інтелектуального капіталу підприємства

2.1. Менеджмент знань на підприємстві

2.2. Маркетингові засади управління продукуванням і використанням знань

2.3. Маркетинг знань як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства

Література до частини І

Частина ІІ. Управління споживчим капіталом підприємства

Розділ 3. Передумови удосконалення системи управління споживчим капіталом підприємства

3.1. Споживчий капітал в системі інтелектуального капіталу підприємства

3.2. Споживчий капітал промислового підприємства, його сутність та структура

3.3. Організаційно-економічні передумови удосконалення системи управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств

Розділ 4. Управління споживчим капіталом підприємства

4.1. Методичні засади діагностики стану споживчого капіталу підприємства

4.2. Управління споживчим капіталом підприємства за результатами його діагностики

4.3. Оптимізація системи управління споживчим капіталом підприємства

Розділ 5. Прикладні аспекти управління споживчим капіталом підприємства

5.1. Засади організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом підприємства

5.2. Діагностика стану споживчого капіталу (на прикладі ТОВ «ТЕХНОХІМ»)

5.3. Удосконалення системи управління споживчим капіталом промислових підприємств

Література до частини ІІ

Частина ІІІ. Управління іміджем як складовою інтелектуального капіталу підприємства

Розділ 6. Передумови удосконалення системи управління іміджем підприємства

6.1. Імідж підприємства, його сутність і зміст

6.2. Аналіз ролі іміджу як фактору конкурентоспроможності підприємств: вітчизняний і зарубіжний досвід

6.3. Порівняльний аналіз теоретико-методичних підходів до управління іміджем: проблеми і перспективи їх застосування

Розділ 7. Управління іміджем промислового підприємства

7.1. Формування критеріальної бази і системи показників для оцінки іміджу підприємства

7.2. Розроблення методичних засад діагностики іміджу підприємства

7.3. Методичний підхід до управління іміджем підприємства за результатами діагностики його стану

Розділ 8. Удосконалення системи управління іміджем підприємства

8.1. Засади організаційно-економічного механізму управління іміджем підприємства

8.2. Імідж підприємства як засіб забезпечення його економічної безпеки

8.3. Діагностика іміджу машинобудівних підприємств Сумської області

8.4. Удосконалення управління іміджем машинобудівних підприємств Сумської області

Література до частини 3

Висновки

Додатки