© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління екологічними ризиками інновацій

ueri_2004Ілляшенко С.М., Божкова В.В.
Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 223 с.

У монографії розглядаються методологічні і теоретико-методичні основи багатофакторного аналізу, урахування і управління екологічними ризиками інноваційних проектів у транзитивній економіці на засадах концепції екологічно збалансованого стійкого соціально-економічного розвитку.
Окрім теоретичних викладок, робота містить опис конкретних методик і приклади їх практичного застосування.
Для фахівців з питань інноваційного менеджменту,
економічного ризику, економіки природокористування, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, а також широкого кола небайдужих до еколого-економічних проблем читачів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Роль інновацій у вирішенні соціо-еколого-економічних проблем
1.2 Еволюція системи управління екологічно спрямованою інноваційною діяльністю
1.3 Особливості інноваційної діяльності в умовах перехідної економіки
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ І УРАХУВАННЯ ЧИННИКІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.1 Методи оцінки ризиків інноваційної діяльності: порівняльний аналіз
2.2 Порівняльний аналіз методів кількісної оцінки ризику
2.3 Багатофакторна оцінка ризику в умовах неповної визначеності впливу окремих чинників
РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙ
3.1 Екологічні ризики інновацій: класифікація, проблеми урахування і управління
3.2 Факторний аналіз екологічних ризиків інноваційної діяльності
3.3 Методичні основи вартісної оцінки екологічних ризиків
3.4 Урахування взаємодії підвидів екологічних ризиків інновацій
РОЗДІЛ 4 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ
4.1 Теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму управління екологічними ризиками інновацій
4.2. Методичні основи і критеріальна база управління екологічними ризиками інновацій на державному і регіональному рівнях та рівні підприємства
РОЗДІЛ 5 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ІННОВАЦІЙ
5.1 Багатофакторна оцінка екологічного ризику інноваційного проекту
5.2 Урахування екологічних ризиків інноваційної діяльності при розробці програми охорони довкілля Сумської області
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Д
Додаток Ж
Додаток З