© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах

monogr bilovodska syhydaБіловодська О. А. Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – Київ : Вид- во «Центр навчальної літератури», 2017. – 234 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні засади управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах. Значної уваги приділено розгляду концептуальних засад розподілу продукції в системі управління підприємством. Викладено підходи до формування маркетингових каналів із позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління маркетинговими каналами інноваційної продукції промислових підприємств.

Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців та науковців у галузі маркетингу інновацій, управління інноваційною діяльністю та суміжних галузей. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Передумови вдосконалення системи управління маркетинговими каналами промислових підприємств

1.1. Розвиток інноваційної діяльності на промислових підприємствах України

1.2. Організація розподілу продукції в системі управління підприємством

1.3. Маркетингова політика розподілу підприємства, її роль і значення

Література до розділу 1

Розділ 2. Концептуальні засади управління маркетинговими каналами промислових підприємств

2.1. Маркетингові канали підприємства, їх сутність та зміст

2.2. Маркетингові канали в системі розподілу інноваційної продукції підприємств

2.3. Форми взаємодії у маркетингових каналах розподілу інноваційної продукції

Література до розділу 2

Розділ 3. Управління вибором маркетингових каналів на промислових підприємствах

3.1. Методичні засади управління вибором маркетингових каналів інноваційної продукції промислових підприємств

3.2. Методичний інструментарій оцінювання маркетингових каналів промислових підприємств

3.3. Критеріальна база перевірки відповідності маркетингових каналів специфіці інноваційної продукції підприємств

Література до розділу 3

Розділ 4. Прикладні аспекти управління вибором маркетингових каналів на промислових підприємствах

4.1. Діагностики маркетингової політики розподілу промислового підприємства

4.2. Оцінювання маркетингових каналів машинобудівних

підприємств Сумської області

4.3. Управління вибором маркетингових каналів інноваційної продукції на машинобудівних підприємствах Сумської області

Література до розділу 4

Висновки

Додатки