© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства

upz_2008Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М.
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 272 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління на ринкових засадах товарною інноваційною політикою сучасного промислового підприємства в руслі концепції інноваційного розвитку.
Головну увагу приділено проблематиці формування організаційно-економічного механізму управління портфелем замовлень малих та середніх науково-виробничих підприємств. Розроблено концептуальні основи цього механізму та відповідний методичний інструментарій. Досліджено практичні аспекти управління бізнес-портфелєм інноваційної продукції, зокрема: прогнозування розміру та оцінки потенціалу портфеля замовлень, оцінки ризику, розроблення стратегій управління портфелем тощо.
Для фахівців з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ

Частина І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 1. Управління інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком на засадах маркетингу
1.1. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком підприємств
1.2. Інноваційний процес і його етапи
1.3. Роль і завдання маркетингу на етапах інноваційного процесу. Маркетинг інновацій

Розділ 2. Теоретико-методичні засади управління товарною інноваційною політикою підприємства
2.1. Управління інноваційною діяльністю в руслі концепції маркетингу
2.2. Зміст товарної інноваційної політики
2.3. Методи управління вибором маркетингових інноваційних стратегій

Розділ 3. Організаційно-економічні засади управління інноваційною діяльністю і товарною інноваційною політикою сучасного підприємства
3.1. Організаційні форми підприємств інноваційного бізнесу
3.2. Інтелектуальний потенціал як основа інноваційного розвитку підприємства
3.3. Оптимізація товарного асортименту промислового підприємства
3.4. Оптимізація структури інвестицій при багатоканальному інвестуванні бізнес-проектів

Частина II ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧШ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ ІННОВАЦІЙНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 4. Організаційно-економічні основи управління портфелем замовлень у системі інноваційного менеджменту малих та середніх науково-виробиичих підприємств
4.1. Малі та середні науково-виробничі підприємства як рушійна сила інноваційного розвитку економіки
4.2. Організаційно-економічні передумови вдосконалення системи управління портфелем замовлень малих та середніх науково-виробничих підприємств

Розділ 5. Методичний інструментарій управління портфелем замовлень малого та середнього науково-виробничого підприємства
5.1. Принципи формування, склад і структура організаційно-економічного механізму управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства
5.2. Діагностика ринкового потенціалу малого та середнього науково-виробничого підприємства
5.3. Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень малого та середнього науково-виробничого підприємства

Розділ 6. Практичні аспекти управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства на засадах ринку
6.1. Урахування чинників невизначеності та ризику при формуванні і управлінні портфелем замовлень
6.2. Прогнозування розміру та оцінка потенціалу портфеля замовлень малого та середнього науково-виробничого підприємства
6.3. Розроблення стратегій управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК А. Вихідні дані та результати розрахунків щодо оптимізації портфеля замовлень науково-виробничого підприємства та вибору продуктових стратегій розвитку