© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика

monogr sagerСагер Л.Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія / Л.Ю. Сагер. – Київ : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2017. – 196 с.

Монографія присвячена розвитку організаційно-економічних засад управління внутрішніми комунікаціями на підприємствах в умовах трансформації галузевих ринків. Викладено науково-методичний підхід до вибору управлінських рішень на основі діагностики стану внутрішніх комунікаційних процесів. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення комунікаційних стратегій. Розроблено і науково обґрунтовано методичний підхід до побудови економіко-математичної моделі оптимізації вибору управлінських рішень. Сформовано засади організаційно- економічного механізму управління внутрішніми комунікаціями підприємства.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, менеджерів підприємств.

Мова оригіналу: українська

 

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1. Суть внутрішніх комунікацій. Основні поняття та терміни

1.2. Роль внутрішніх комунікацій у загальній структурі управління промисловим підприємством

1.3. Проблеми побудови ефективної системи управління внутрішніми комунікаціями та шляхи їх подолання

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Теоретико-методичні підходи до алгоритмізації управління внутрішніми комунікаціями підприємства

2.2. Діагностика стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства

2.3. Формування підходів до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі результатів його діагностики

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

3.1. Організаційно-економічні засади механізму управління внутрішніми комунікаціями підприємства

3.2. Діагностика стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства машинобудівної галузі

3.3. Удосконалення системи управління внутрішніми комунікаціями

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ