© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Наукова діяльність кафедри маркетингу та УІД

Наукова школа
д.е.н., професора Ілляшенка С.М.
"Маркетинг і менеджмент інновацій, інновації у маркетингу"
Початок формування - 1995 рік

Основні напрямки наукових досліджень:

  • методологічні, теоретико-методичні і прикладні засади маркетингу інновацій;
  • застосування інноваційних підходів у маркетингу;
  • управління інноваційним розвитком на ринкових засадах на рівні держави, регіону, галузі, окремого підприємства чи організації;
  • екологічний маркетинг і менеджмент;
  • управління інтелектуальним капіталом підприємств;
  • механізми впровадження екологічних інновацій;
  • інтернет-бізнес і інтернет, маркетинг;
  • корпоративна культура підприємства;
  • інноваційна культура підприємства;
  • WEB-культура.

Дисертаційні роботи

Монографії

Підручники та навчальні посібники

Дослідження в рамках НДІ Економіки розвитку НАН і МОН України:

Наукові проекти

 

У 2007 році започатковано проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу»

У 2010 році започатковано видання наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій». Свідоцтво про реєстрацію КН № 16410-48828 від 05.02.2010 р. ISSN 2218-4511.    З 23.02.2011 року журнал включено до переліку фахових видань з економіки ВАК України.