© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Основні напрями наукових досліджень

Викладачі, докторанти та аспіранти кафедри беруть активну участь у науково-методичних конференціях з маркетингової тематики різних рівнів. Щорічно вони беруть участь у десятках науково-методичних конференцій різних рівнів.

Викладачами і співробітниками кафедри маркетингу та УІД регулярно публікуються статті (до 60 статей щорічно) у провідних фахових виданнях України й інших країн.

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Методологічні й теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
  • Управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів на маркетингових засадах;
  • Організаційно-економічні механізми та інструменти управління формуванням і розвитком ринку екологічних інновацій;
  • Методи управління маркетинговими та інноваційними ризиками підприємств;
  • Проблеми промислового маркетингу;
  • Проблеми мотивації споживчого попиту;
  • Управління нематеріальними активами тощо.

У 2010 р. кафедрою започатковане видання наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» (свідоцтво про реєстрацію серія КВ № ДР 16410 – 4882 Р від 05.02.2010 року).

При кафедрі маркетингу та УІД з жовтня 2002 р. відкрито постійно діючі аспірантуру, а з 2003 р. – докторантуру, з наукової спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, до складу якої входить і маркетинг. Загалом, співробітниками кафедри та випускниками аспірантури кафедри захищено 19 кандидатських дисертацій. Випускниками докторантури – 3 докторські дисертації.

Зав. кафедри маркетингу та УІД, д.е.н., проф. Ілляшенко С.М. є головою спецради Д 55.051.01 з захисту кандидатських та докторських дисертацій з економіки при СумДУ за двома спеціальностями: 08.00.04; 08.00.06.