© 2002-2017 Кафедра маркетингу та УІД. Факультет економіки та менеджменту.
Тематика дисертаційних досліджень співробітників кафедри

Співробітниками кафедри маркетингу захищено такі дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

Співробітниками кафедри маркетингу захищено такі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: