© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Тематика дисертаційних досліджень співробітників кафедри

Співробітниками кафедри маркетингу захищено такі дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

Співробітниками кафедри маркетингу захищено такі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: