© 2002-2017 Кафедра маркетингу та УІД. Факультет економіки та менеджменту.
Теми робіт в рамках проблемної науково-дослідної лабораторії бізнесу та маркетингу

В рамках проблемно-наукової дослідної лабораторії бізнесу та маркетингу виконуються теми, подані нижче.

Держбюджетні теми:

Ініціативні теми:

Гранти Президента України:

Міжнародні гранти та програми:

Госпрозрахункові теми:

 • «Розробка методичного інструментарію для управління товарною політикою підприємства» (2005 рік);
 • «Дослідження потенційних та існуючих дилерів підприємства-замовника» (2010 рік);
 • «Аналіз українських ринків товарів побутової хімії» (2011 рік);
 • «Розроблення медіа-плану рекламної кампанії» (2012 рік);
 • «Розробка інструментарію для економічного аналізу діяльності промислових підприємств» (2012 рік);
 • «Розробка технології впровадження інструментарію для економічного аналізу діяльності промислових підприємств» (2013 рік);
 • «Проведення науково-технічного консультування персоналу ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе» (2013 рік);
 • «Діагностика стану інноваційної культури підприємства» (2014 рік);
 • «Розроблення маркетингової стратегії ТОВ «Арт-Сольді» (2015 рік). 

Держбюджетне фінансування:

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» (2013 рік). Договір з МОН України № МК/9-2013 від 05 червня 2013 р.

Під керівництвом д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. на кафедрі маркетингу СумДУ створена наукова школа за такими напрямами наукової діяльності:

 • маркетинг інновацій;
 • інноваційний менеджмент;
 • управління інноваційним розвитком;
 • інноваційні інструменти маркетингу;
 • екологічний маркетинг.