© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Теми робіт в рамках проблемної науково-дослідної лабораторії бізнесу та маркетингу

В рамках проблемно-наукової дослідної лабораторії бізнесу та маркетингу виконуються теми, подані нижче.

Держбюджетні теми:

Ініціативні теми:

Гранти Президента України:

 • GP/F13/0108 «Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування»;
 • GP/F27/0080 «Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком», № ДР 0110U001879;
 • GP/F32/0087 «Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого розвитку», № ДР 0111U004965;
 • 0117U001682 «Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах» (Ф70/119-2017)
 • 0115U001683 «Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків» (Ф70/120-2017)
 • Ф-75/2018 «Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку» (0118U0055180)

Міжнародні гранти та програми:

Госпрозрахункові теми:

 • «Розробка методичного інструментарію для управління товарною політикою підприємства» (2005 рік);
 • «Дослідження потенційних та існуючих дилерів підприємства-замовника» (2010 рік);
 • «Аналіз українських ринків товарів побутової хімії» (2011 рік);
 • «Розроблення медіа-плану рекламної кампанії» (2012 рік);
 • «Розробка інструментарію для економічного аналізу діяльності промислових підприємств» (2012 рік);
 • «Розробка технології впровадження інструментарію для економічного аналізу діяльності промислових підприємств» (2013 рік);
 • «Проведення науково-технічного консультування персоналу ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе» (2013 рік);
 • «Діагностика стану інноваційної культури підприємства» (2014 рік);
 • «Розроблення маркетингової стратегії ТОВ «Арт-Сольді» (2015 рік). 

Держбюджетне фінансування:

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» (2013 рік). Договір з МОН України № МК/9-2013 від 05 червня 2013 р.

Під керівництвом д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. на кафедрі маркетингу СумДУ створена наукова школа за такими напрямами наукової діяльності:

 • маркетинг інновацій;
 • інноваційний менеджмент;
 • управління інноваційним розвитком;
 • інноваційні інструменти маркетингу;
 • екологічний маркетинг.