© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Методичне забезпечення

Навчальний процес повністю забезпечений методичними матеріалами: підручниками та навчальними посібниками, методичними вказівками, роздатковими матеріалами тощо.


Викладачами кафедри видано:

  • Підручників з грифом МОН: більше 25
  • Навчальних посібників з грифом МОН: більше 30
  • Конспектів лекцій: 40
  • Методичних вказівок: 70

На кафедрі є електронна база навчально-методичних матеріалів: тексти лекцій і методичні вказівки; презентації; завдання для контрольних робіт, обов’язкових домашніх завдань, курсових робіт, випускних робіт бакалаврів, дипломних робіт спеціалістів і магістрів; завдання для перевірки і самоперевірки рівня знань тощо.

У навчальному процесі використовуються навчальні посібники і підручники авторів інших ВНЗ, у тому числі перекладені іноземні.

Для всіх курсів з дисциплін, що читаються кафедрою, розроблено робочі програми і методичні вказівки для практичних, курсових і самостійних робіт, конспекти лекцій.

При кафедрі створено методичний кабінет, до якого передано робочі програми дисциплін, підручники, навчальні посібники і методичні вказівки, журнали і монографії з маркетингової тематики, дисертації та автореферати дисертацій.

Кафедрою розроблено електронні версії навчальних посібників.

На кафедрі є електронні версії авторефератів дисертацій викладачів.

Розроблено пакети навчальних програм для контролю знань з маркетингу.