© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Навчальний процес

В даному розділі Ви можете знайти інформацію, яка стосується навчального процесу кафедри маркетингу. В тому числі, перелік дисциплін для студентів спеціальностей "Управління інноваційною діяльністю", "Маркетинг" та "Біржова діяльність", інформацію про методичне забезпечення кафедри, про навчальні посібникі та підручники, видані викладачами кафедри, а також графік навчального процесу студентів та багато іншого.

 

Навчальні регламенти дисциплін кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

 

Спеціальність "Маркетинг":

 

Інфраструктура товарного ринку

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Комп'ютерні та інформаційні технології у маркетингу

Маркетингова товарна політика (курсова робота, магістри)

Маркетингова товарна політика (магістри)

Маркетинговий менеджмент

Маркетинг торгово-посередницьких послуг та комерційна діяльність

Маркетинг (курсова робота 3 курс)

Маркетинг (2 курс)

Маркетинг (3 курс)

Маркетинг (для спеціальностей "Економіка підприємства" та "Фінанси")

Маркетинг (курсова робота 2 курс)

Маркетинг інновацій

Маркетингова товарна політика

Маркетингова товарна політика (курсова робота)

Маркетинг інтелектуальних продуктів

Основи маркетингу (для спеціальності "Реклама і зв'язки з громадськістю")

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Мерчандайзинг

Методологія наукових досліджень

Міжкультурні відносини в маркетингу

Маркетинг інноваційних продуктів

Некомерційний маркетинг

Основи маркетингової діяльності

Інформаційні системи в маркетингу

Інформаційні системи в маркетингу (курсова робота)

Товарознавство

Маркетинг засобів масової інформації (курсова робота)

Маркетинг засобів масової інформації

Маркетинг в банку

Реклама та стимулювання збуту

Ризикологія

Ризикологія (курсова робота)

Соціальний маркетинг

Стратегічний маркетинг (+курсова робота)

Технології проведення ринкових досліджень

Технології проведення маркетингових досліджень

Бренд-менеджмент

Маркетинг нематеріальних товарів

Маркетинг інновацій

Маркетинг послуг

Логістика

Прогнозування техніко-економічного рівня машин

Маркетингові дослідження

Маркетинг промислового підприємства

Рекламний менеджмент (магістри)

Управління інноваційним розвитком

Управління знаннями

Управління економічним потенціалом та комерціалізацією інновацій

Теорія мотивації та поведінка споживачів

Креативний менеджмент

Ефективні комунікації

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Методологія наукових досліджень (індивідуальний графік)

Реклама та стимулювання збуту (індивідуальний графік)

 

 

Спеціальність "Управління інноваційною діяльністю":

 

Інноваційний менеджмент (КР)

Інноваційний менеджмент

Інтелектуальна власність

Методологія наукових досліджень

Міжнародний менеджмент (УД-51)

Міжнародний менеджмент (УД-61)

Трансфер технологій

Управління іміджем інноваційного підприємства

Управління якістю і сертифікація продукції (УД-51)

Управління якістю і сертифікація продукції (УД-61)

Товарна інноваційна політика

Брендинг

Діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємств

Патентно-кон’юнктурні дослідження та захист комерційних таємниць

Управління економічним потенціалом та комерціалізацією інноваційкомерціалізацією інновацій

Економіка інноваційного підприємства

Інформаційні системи в інноваційній діяльності

Стратегічне управління інноваційним розвитком

Методологія наукових досліджень (індивідуальний графік)

 

Спеціальність "Біржова діяльність":

 

Біржова діяльність та технології біржової торгівлі

Інтернет-маркетинг та електронний трейдинг

Маркетингові комунікації у біржовій діяльностідіяльності

Методологія наукових досліджень

Міжнародний бізнес та біржові ринки

Політика біржового ціноутворення

Інформаційні системи у біржовій діяльності

Товарознавство

Управління персоналом на біржі праці

Валютний ринок та біржові операції

Біржа продуктів інтелектуальної праці

Економіко-правове регулювання біржової діяльності

Економіко-правове регулювання біржової діяльності (денна форма)

Біржовий ризик-менеджмент

Інтернет-маркетинг

Товарна біржа

Фондова біржа та ринок цінних паперів