© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Рівні та напрямки підготовки

Кафедра маркетингу та УІД має найвищий IV рівень акредитації

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» та 1801 «Специфічні категорії»

Спеціальності: 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» та 8.18010009 «Біржова діяльність»

Навчання студентів проводиться за двома рівнями – бакалавр та спеціаліст/магістр, за денною та заочною формами навчання.

Кафедра також проводить перепідготовку фахівців з числа осіб, що мають непрофільну вищу освіту (спеціаліст, магістр), за рівнем спеціаліст з маркетингу, магістр зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» або «Біржова діяльність».

Тривалість навчання:

За спеціальністю «Маркетинг»:

  • денна форма: бакалавр – 4 роки; спеціаліст та магістр – 1 рік;
  • заочна форма: бакалавр – 4 роки; спеціаліст та магістр – 1 рік;
  • перепідготовка: спеціаліст – 2,5 років за денною формою; 3 роки за заочною.

За спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю»:

  • денна форма: магістр – 1,5 роки;
  • заочна форма: магістр  – 1,5 роки.

За спеціальністю «Біржова діяльність»:

  • денна форма: магістр – 1 рік.