© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Спеціальності

 

Кафедра маркетингу Сумського державного університету готує фахівців зі спеціальностей:

 • «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною і заочною формою навчання. Термін навчання 5 та 5,5 років відповідно;
 • «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за денною і заочною формою навчання (на базі базової вищої освіти («бакалавр»). Термін навчання 1,5 роки.

Окрім того, кафедра проводить навчання з перепідготовки фахівців на базі будь-якої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».


Випускники кафедри маркетингу Сумського державного університету підготовлені до професійної діяльності  у малому та середньому бізнесі, на підприємствах різних форм власності та різного профілю, виробничої та невиробничої сфери:

 • на промислових підприємствах;
 • в органах державного та місцевого управління різного рівня;
 • у комерційних та інвестиційних банках, інвестиційних компаніях і біржах;
 • у консалтингових фірмах;
 • на посередницьких підприємствах;
 • у рекламних PR-агенціях;
 • у міжнародних компаніях та концернах;
 • у логістичних компаніях;
 • у проектних організаціях, наукових та навчальних закладах.

 

Кафедра маркетингу здійснює підготовку за такими напрямами та формами підготовки:

 

Денна форма навчання

Код та напрям пiдготовки
(за Переліком-97)

Код та назва спецiальностi
(за Переліком-97)

Пiдготовка

Пере

пiдготовка

Пiдви

щення квалi

фiкацii

бака

лавр

спеці

аліст

ма

гістр

спеціаліст

0501 Економіка і підприємництво

050108 Маркетинг

+ + + + +

Специфічні категорії

Управління інноваційною діяльністю

- - + - -

 

Заочна та дистанційна форми навчання

Код та напрям пiдготовки
(за Переліком-97)

Код та назва спецiальностi
(за Переліком-97)

Форми навчання 

Заочна Дистанційна

0501 Економіка і підприємництво

050108 Маркетинг

+ +

Специфічні категорії

Управління інноваційною діяльністю

+ -

 

Предмети сертифікату, необхідні для вступу:

 • 1й - Українська мова та література
 • 2й - Математика
 • 3й - Історія України АБО Географія