© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Конференція з маркетингу і логістики у Львівській політехніці

У період з 25.10.2018 р. по 27.10.2018 р. завідувач кафедри маркетингу та УІД, д.е.н., професор, доктор хабілітований, професор WSEH (Poland) Ілляшенко С.М. та доцент кафедри маркетингу та УІД, к.е.н., доцент Біловодська О.А. прийняли участь з доповідями (відповідно: «Управління знаннями університету в контексті концепції його інноваційного розвитку» та «Етапізація процесу комерціалізації інноваційної продукції») у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», що проходила у Національному університеті «Львівська політехніка». У роботі конференції в різних формах прийняли участь науковці України, Польщі, Литви, Німеччини, Словаччини, Азербайджану, Таджикистану тощо. До її початку було видано збірку доповідей учасників конференції та фаховий науковий журнал «Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика». 

Конференція мала цікаву програму, що включала: пленарні і секційні засідання, майстер-клас, екскурсії по одному з найкрасивіших міст Європи. Вона як і завжди мала високий науковий і організаційний рівень, за що слід подякувати її беззмінному організатору завідувачу каф. маркетингу та логістики НУ «Львівська політехніка» д.е.н., професору Крикавському Євгену Васильовичу та його колегам.

2018 30 10 12018 30 10 2