© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Ліцензування спеціальності "УІД"

Кафедрою маркетингу отримано ліцензію за спеціальністю 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Навчання буде проводитися за денною і заочною формами навчання. Термін навчання 1,5 і 2 роки відповідно.