© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Нові монографії кафедри маркетингу та УІД СумДУ

Видано нові колективні монографії, які написані у рамках виконання робіт держбюджетних тем кафедри:

  • «Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів», № ДР 0117U002255;
  • «Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств», № ДР 0117U003928 (проект молодих науковців);
  • «Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції», № ДР 0118U003572.

Усього з початку 2018 року безпосередньо кафедрою видано: 3 одноособові монографії; 4 колективних, з них 1 англійською мовою (видана у м. Прага, Чехія).

Висловлюємо вдячність усім колегам, які долучилися до написання та підготовки до видання зазначених монографій.

2018 12 20 1

2018 12 20 2